Nhu cầu Vitamin E

Nhóm tuổi

Nhu cầu (mg/ngày) *

Trẻ em

(tháng tuổi)

<6

3

6-12

4

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

5

4-6

6

7-9

7

Trai vị thành niên

(tuổi)

10-12

10

13-15

12

16-18

13

Gái vị thành niên

(tuổi)

10-12

11

13-15

12

16-18

12

Nam trưởng thành

19 tuổi

12

Nữ trưởng thành

>=19 tuổi

Bình thường

12

Có thai

12

Cho con bú

18

Ghi chú: Hệ số chuyển đổi từ mg ra đơn vị quốc tế (IU) theo IOM-FNB 2000 như sau:

01 mg α-tocopherol = 1 IU; 01 mg β-tocopherol = 0,5 IU;

01 mg -tocopherol = 0,1 IU; 01 mg ઠ-tocopherol = 0,02 IU.

Có thể bạn quan tâm