Nhu cầu vitamin D

Nhóm tuổi/Tình trạng sinh lý

NCDDKN vitamin D (mcg/ngày) *

Trẻ em

(tháng tuổi)

< 6

5

6-11

5

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

5

4-6

5

7-9

5

Nam vị thành niên (tuổi)

10-18

5

Nữ vị thành niên (tuổi)

10-19

5

Nam trưởng thành (tuổi)

19-50

5

51-60

10

> 60

15

Nữ trưởng thành

(năm tuổi)

19-50

5

51-60

10

>60

15

Phụ nữ mang thai

 

5

Phụ nữ cho con bú

 

5

* Ghi chú: 01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,03 mcg vitamin D3 (cholecalciferol).

Hoặc: 01 mcg vitamin D3 = 40 đơn vị quốc tế (IU).

Có thể bạn quan tâm