Nhu cầu vitamin C (Acid Ascrobic)

Nhóm tuổi

Vitamin C (mg/ngày)*

Trẻ em

(tháng tuổi)

<6

25

6-11

30

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

30

4-6

30

7-9

35

Nam vị thành niên (tuổi)

10-18

65

Nữ vị thành niên (tuổi)

10-18

65

Nam giới trưởng thành

(tuổi)

19-60

70

>60

70

Nữ giới trưởng thành

(tuổi)

19-60

70

>60

70

Nữ giới trưởng thành

(tuổi)

19-60

70

>60

70

Phụ nữ có thai

 

80

Bà mẹ cho con bú

 

95

Có thể bạn quan tâm