Nhồi máu cơ tim

Điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Nhồi máu cơ tim cấp tính là hiện tượng hoại tử bất kỳ một lượng cơ tim nào đó do nguyên nhân thiếu máu cục bộ. Việc điều trị nhồi máu cơ tim cấp cần thực hiện khẩn trương và đúng cách nhằm làm giảm tối đa tỷ lệ tử vong và các biến chứng do bệnh lý này gây ra. Vì vậy kiểm tra tim mạch ở đâu và khám sàng lọc tim mạch bao gồm những gì?

1 . Dấu hiệu nhồi má ;u cơ tim cấp tí ;nh

Người bệnh có ; thể nhận biết cơn nhồi má ;u cơ tim cấp qua cá ;c dấu hiệu đặc trưng như :

 • Cơn đau thắt ngực điển hì ;nh : triệu chứng đau như bó ;p nghẹt ở phí ;a sau xương ức hoặc vù ;ng trước tim , đau lan lê ;n vai trá ;i và ; mặt trong tay trá ;i cho đến tận ngó ;n đeo nhẫn và ; ngó ;n ú ;t ;
 • Cơn đau thường xuất hiện đột ngột , thường ké ;o dà ;i hơn 20 phú ;t và ; khô ;ng giảm ngay cả khi dù ;ng nitroglycerin ;
 • Đau có ; thể lan lê ;n cổ , vai , cằm , sau lưng , tay phải hoặc vù ;ng thượng vị ;
 • Có ; trường hợp bệnh nhâ ;n bị nhồi má ;u cơ tim mà ; khô ;ng có ; hoặc í ;t cảm giá ;c đau (thường hay gặp ở bệnh nhâ ;n sau mổ , người già ; , người bị đá ;i thá ;o đường hoặc bị tăng huyết á ;p) ;
 • Cá ;c triệu chứng khá ;c : vã ; mồ hô ;i , khó ; thở , hồi hộp trống ngực , nô ;n hoặc buồn nô ;n , lú ; lẫn , tá ;i nhợt da , lạnh đầu chi . . . Cá ;c triệu chứng nà ;y phản á ;nh tì ;nh trạng tụt á ;p hay trụy tim mạch ;

2 . Điều trị chung nhồi má ;u cơ tim cấp

 • Nhồi má ;u cơ tim cấp là ; một siê ;u cấp cứu , người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế cà ;ng sớm cà ;ng tốt để được xử trí ; đú ;ng , nhanh ;
 • Với cá ;c điều trị ban đầu , người bệnh được nằm bất động tại giường , thở oxy , dù ;ng cá ;c thuốc cần thiết như : thuốc giảm đau , thuốc chống ngưng kết tiểu cầu , nitroglycerin , thuốc chống đô ;ng ;
 • Bê ;n cạnh đó ; , người bệnh cò ;n được thực hiện cá ;c biện phá ;p tiê ;u huyết khối , can thiệp động mạch và ;nh qua da , phẫu thuật bắc cầu nối chủ - và ;nh cấp cứu để tá ;i tưới má ;u cơ tim ;
 • Sau khi được cấp cứu thà ;nh cô ;ng , người bệnh tiếp tục được theo dõ ;i , dù ;ng thuốc cù ;ng với chế độ ăn uống , luyện tập vừa sức .

3 . Điều trị cụ thể nhồi má ;u cơ tim cấp

3 .1 . Điều trị ban đầu

Khẩn trương đá ;nh giá ; tì ;nh trạng bệnh nhâ ;n và ; chuyển ngay đến những cơ sở có ; thể điều trị tá ;i tưới má ;u . Cá ;c biện phá ;p chung , ban đầu cho mọi bệnh nhâ ;n là ; :

 • Bệnh nhâ ;n phải được bất động tại giường ;
 • Thở oxy : với liều 2 - 4 lí ;t/phú ;t qua đường mũi vì ; trong nhồi má ;u cơ tim cấp thường kè ;m theo thiếu oxy . Một số trường hợp suy hô ; hấp nặng cần phải đặt nội khí ; quản và ; cho thở má ;y phù ; hợp ;
 • Thuốc giảm đau : Morphin sulphat là ; thuốc được lựa chọn hà ;ng đầu , liều dù ;ng từ 2 - 4 mg tiê ;m tĩnh mạch , nhắc lại sau 5 - 10 phú ;t nếu bệnh nhâ ;n vẫn đau . Chú ; ý ; nhịp thở của bệnh nhâ ;n và ; nhịp tim ;
 • Nitroglycerin (0 .4 mg) ngậm dưới lưỡi , có ; thể nhắc lại sau mỗi 5 phú ;t . Cần chú ; ý ; huyết á ;p : nếu huyết á ;p tối đa cò ;n > ; 90 mmHg là ; tốt . Tiếp theo thiết lập ngay đường truyền tĩnh mạch và ; truyền Nitroglycerin với tốc độ 10 mcg/phú ;t , có ; thể chỉnh liều theo con số huyết á ;p của người bệnh ; nếu huyết á ;p tụt thì ; khô ;ng dù ;ng Nitroglycerin , cần á ;p dụng ngay cá ;c biện phá ;p vận mạch . Lưu ý ; là ; Nitroglycerin có ; thể gâ ;y nhịp chậm và ; khô ;ng dù ;ng khi có ; nhồi má ;u cơ tim thất phải ;
 • Thuốc chống ngưng kết tiểu cầu : cho ngay Aspirin bằng đường uống dạng khô ;ng bọc , với liều nạp từ 160 - 325 mg hoặc có ; thể cho bằng đường tiê ;m tĩnh mạch 500mg , có ; thể bằng dạng gó ;i bột Aspegic . Nếu bệnh nhâ ;n có ; tiền sử loé ;t dạ dà ;y tá ; trà ;ng đang tiến triển thì ; có ; thể thay bằng Ticlopidine (Ticlid) 250 mg x 2 viê ;n/ngà ;y hoặc Clopidogrel (Plavix) cho ngay 300 mg sau đó ; duy trì ; 75 mg/ngà ;y ;
 • Thuốc chống đô ;ng : Heparin tiê ;m tĩnh mạch liều 65 - 70 đơn vị/kg sau đó ; duy trì ; liều 15-18 đơn vị/kg/giờ ;
 • Thuốc chẹn beta giao cảm : Thuốc hay dù ;ng là ; Metoprolol tiê ;m tĩnh mạch 5mg , nhắc lại mỗi 5 phú ;t cho đến tổng liều là ; 15mg , tiếp tục cho uống 25 - 50 mg . Cá ;c thuốc khá ;c có ; thể dù ;ng là ; : Atenolol , Esmolol . Khô ;ng dù ;ng cá ;c thuốc nà ;y khi bệnh nhâ ;n có ; dấu hiệu : suy tim nặng , nhịp tim chậm < ;60 lần/phú ;t , huyết á ;p tâ ;m thu < ;90 mmHg , blốc nhĩ thất độ cao , bệnh phổi tắc nghẽn , bệnh mạch ngoại vi nặng .

3 .2 . Điều trị tá ;i tưới má ;u

Can thiệp động mạch và ;nh trong giai đoạn cấp cứu (nong , đặt Stent) :

Chỉ định trong trường hợp :

 • Can thiệp động mạch và ;nh cấp nê ;n chỉ định ở những bệnh nhâ ;n có ; chống chỉ định của thuốc tiê ;u huyết khối hoặc có ; tì ;nh trạng huyết động khô ;ng ổn định (sốc tim) hoặc có ; rối loạn nhịp tim ;
 • Can thiệp khi dù ;ng thuốc tiê ;u huyết khối thất bại : tức là ; sau khi dù ;ng thuốc tiê ;u huyết khối mà ; bệnh nhâ ;n vẫn cò ;n đau ngực , lâ ;m sà ;ng khô ;ng ổn , đoạn ST vẫn chê ;nh lê ;n trê ;n điện tâ ;m đồ thì ; có ; chỉ định can thiệp động mạch và ;nh .

Khi can thiệp động mạch và ;nh cấp cần dù ;ng phối hợp với cá ;c thuốc :

 • Aspirin liều 325mg/ngà ;y : thời gian dù ;ng ké ;o dà ;i , phối hợp với Ticlopidine (Ticlid) 250mg x 2 lần/ngà ;y trong nửa thá ;ng hoặc Clopidogrel (Plavix) 75 mg/ngà ;y ;
 • Cá ;c thuốc ức chế thụ thể GP IIb/IIIa (ReoPro , Aggrastat . . .) là ; những thuốc chống ngưng kết tiểu cầu triệt để . Khi dù ;ng cù ;ng với can thiệp Động mạch và ;nh cấp là ;m giảm đá ;ng kể tỷ lệ tai biến do can thiệp và ; tỷ lệ tắc mạch sau can thiệp ;
 • Heparin là ; cần thiết trong khi can thiệp . Nếu can thiệp kết quả thà ;nh cô ;ng có ; thể xé ;t dừng Heparin sau can thiệp .

Mổ là ;m cầu nối chủ - và ;nh cấp cứu :

Chỉ định trong trường hợp :

 • Khi bệnh nhâ ;n đau ngực tá ;i phá ;t sau dù ;ng tiê ;u huyết khối hoặc động mạch và ;nh khô ;ng thí ;ch hợp cho can thiệp (tổn thương nhiều thâ ;n , tổn thương thâ ;n chung , tổn thương phức tạp . . .) , hoặc can thiệp thất bại , bệnh nhâ ;n có ; những biến chứng cơ học . . .

4 . Phò ;ng ngừa tá ;i phá ;t nhồi má ;u cơ tim như thế nà ;o?

Để phò ;ng ngừa tá ;i phá ;t nhồi má ;u cơ tim cấp , người bệnh sau khi ra viện cần thực hiện một số biện phá ;p phò ;ng ngừa sau :

4 .1 Về chế độ dinh dưỡng

 • Cần bổ sung và ;o chế độ ăn cá ;c loại hải sản : cá ; , tô ;m , sò ; biển . . . ;
 • Tăng sử dụng rau xanh , cá ;c chất xơ , hoa quả tươi ;
 • Nê ;n ăn cá ;c loại chá ;o loã ;ng , chá ;o hầm ; đồ ăn nhẹ như : cá ;c sản phẩm từ sữa chua , mó ;n canh (sú ;p) dễ ăn , nước rau củ nghiền , luộc , hấp ; kiê ;ng mó ;n ăn chiê ;n , rá ;n và ; mỡ . . . ;

4 .2 Tăng cường hoạt động thể lực vừa sức

 • Dựa và ;o chỉ dẫn của thầy thuốc khi là ;m nghiệm phá ;p điện tâ ;m đồ gắng sức và ; bản thâ ;n bệnh nhâ ;n cũng nê ;n tự lắng nghe cơ thể mì ;nh , tự tập luyện nhẹ ở mức độ mà ; cơ thể thấy dễ chịu , khô ;ng lạm dụng vì ; khô ;ng phải cà ;ng tập nhiều cà ;ng chó ;ng khỏi bệnh .

4 .3 Thay đổi lối sống

 • Theo dõ ;i câ ;n nặng thường xuyê ;n , ngừa thừa câ ;n , bé ;o phì ; , bỏ hú ;t thuốc lá ; , kiểm soá ;t tốt huyết á ;p và ; hì ;nh thà ;nh tâ ;m lý ; dũng cảm đối mặt khi sống chung với trá ;i tim có ; bệnh nhồi má ;u bằng tâ ;m lý ; an nhiê ;n , thanh thản ;
 • Xâ ;y dựng lối sống điều độ về thời gian (ăn , ngủ , là ;m việc , nghỉ ngơi . . .) .

Nếu người bệnh nhồi má ;u cơ tim khô ;ng được điều trị , tỷ lệ tử vong trong 4 tuần lễ đầu và ;o khoảng 30 - 40% tù ;y quốc gia , trong số ca tử vong nà ;y thì ; có ; khoảng 1/2 trường hợp tử vong ngay trong giờ đầu , thường là ; chưa và ;o viện , chủ yếu do rung thất và ; loạn nhịp tim . Do vậy cần chú ; ý ; đi khá ;m và ; điều trị bệnh sớm nhất có ; thể .

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch nó ;i chung và ; phá ;t hiện sớm dấu hiệu của nhồi má ;u cơ tim nó ;i riê ;ng , bạn có ; thể đăng ký ; Gó ;i Sà ;ng lọc Tim mạch - Khá ;m Tim mạch cơ bản . Gó ;i khá ;m giú ;p phá ;t hiện sớm nhất cá ;c vấn đề của tim mạch thô ;ng qua cá ;c xé ;t nghiệm và ; cá ;c phương phá ;p chẩn đoá ;n hì ;nh ảnh hiện đại . Gó ;i khá ;m dà ;nh cho mọi độ tuổi , giới tí ;nh và ; đặc biệt rất cần thiết cho những người có ; yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch .

Khá ;ch hà ;ng quan tâ ;m tới Gó ;i Sà ;ng lọc Tim mạch - Khá ;m Tim mạch cơ bản tại Phò ;ng khá ;m tim mạch OCA vui lò ;ng tham khảo thô ;ng tin chi tiết TẠI ĐÂY .

  ;

Bài viết gợi ý

Thông tin liên hệ

Hotline - 0938 237 460
336A Phan Văn Trị, Phường 11
Bình Thạnh, TPHCM

Giờ làm việc

Thứ 2 - 7:
Chiều: 16:30 - 19:30
Chủ nhật, Ngày lễ nghỉ

Phụ trách phòng khám: BSCK2 Phạm Xuân Hậu. GPHĐ: 06075/HCM-GPHĐ ngày 07/9/2018 do Sở y tế TP HCM cấp

© 2024 Phòng khám Tim mạch OCA. Designed By Medcomis & JoomShaper