Đái tháo đường ở phụ nữ có thai

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần

Ký hiệu

- Năng lượng: 2200- 2400 Kcal/ngày

- Protid: 15- < 20% tổng năng lượng

- Lipid: 20-30% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Glucid: 55-60% tổng năng lượng. Nên sử dụng các glucid phức hợp, glucid có chỉ số đường huyết thấp

- Chất xơ: 20- 25 g/ngày.

- Số bữa ăn: 4-6 bữa/ngày

E (kcal): 2200- 2400

P (g): 80- 120

L (g): 50- 65

G (g): 300- 360

SK05-X

Có thể bạn quan tâm