Viêm gan mạn

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: đảm bảo nhu cầu khuyến nghị.

- Protid: đảm bảo nhu cầu protid theo giới hạn cao: 2- 3,5 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày, tuỳ theo lứa tuổi.

- Lipid: 15- 20% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Vitamin và muối khoáng: cung cấp đủ, đặc biệt là vitamin nhóm B và vitamin tan trong chất béo như A, D, K...

- Nước đủ theo nhu cầu.

- Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi).

1-3 tuổi

E (Kcal):1300

P (g): 35- 39

L(g): 21- 28

G(g):221- 237

3GM4-X

4-6 tuổi

E (Kcal):1600

P (g): 40- 45

L(g): 26- 35

G(g):276- 296

4GM4-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1800

P (g):55- 65

L(g): 30- 35

G(g):300- 320

5GM4-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2000- 2200

P (g): 70- 80

L(g): 35- 40

G(g):350- 380

6GM4-X

Có thể bạn quan tâm