Tổng hợp nhu cầu khuyến nghị về lipid theo tuổi và tình trạng sinh lý

Nhóm tuổi /

Tình trạng sinh lý

Nhu cầu năng lượng lipid so với năng lượng tổng số (%)

Hàng ngày

Tối đa

Dưới 6 tháng

45-50

60

6-11 tháng

40

60

1-3 tuổi

35-40

50

4 đến 18 tuổi

20-25

30

Nam giới trưởng thành

18-25

25

Phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, có thai và cho con bú

20-25

30

Có thể bạn quan tâm